Oficiální webové stránky Odborového sdružení železničárů Ostrava

Hlavní strana

  
Odborové sdružení železničářů (OSŽ) Ostrava zastupuje a obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců profesí v železniční dopravě. Základní práce odborů je kontrola dodržování pracovně- právních předpisů, kontrola nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, spolurozhoduje se zaměstnavatelem o fondu kulturních a sociálních potřeb, kolektivní smlouvě apod. Zastupuje členy při jednání se zaměstnavatelem, poskytuje pojištění při výkonu povolání, poskytuje právní pomoc a mnoho jiných. Příspěvky členů jsou daňově zvýhodněné. ZO OSŽ Ostrava zastupuje 1 180 zaměstnanců, patří mezi největší odborové organizace na železnici. Kontakty na zástupce máte uvedeny na těchto stránkách.

Prezident  Theodore Roosevelt o členství v odborech.
„Kdybych byl zaměstnancem továrny, dělníkem na železnici nebo jakýmkoli námezdním dělníkem, nepochybně bych se stal členem odborů své profese. Kdybych byl proti politice mých odborů, připojil bych se, když už pro nic jiného, tak z toho důvodu, abych pomohl napravit to špatné. Kdybych měl výhrady vůči nečestnému předákovi, vstoupil bych do odborů, abych ho pomohl odstranit. Stručně řečeno, věřím v odbory a myslím si, že všichni lidé, kteří mají z práce odborů užitek, jsou morálně zavázáni pomáhat ze všech svých sil ve společném zájmu, který prosazuje odborový svaz. Odbory, i když je tvoří členové, nepatří členům, ale spíše mají ve svěřenství něco pro ty, kteří zde budou v budoucnu.“VOLBY DO DOZORČÍ RADY ČD CARGO, A.S. VE DNECH 22. 10. - 25.10.2018. 
Včera ve středu 26. 9. 2018, byl mimořádně svolán Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a. s., z důvodu náhlého rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČD Cargo, a. s., o změně stanov, a to 27 dní před plánovanými volbami do Dozorčí rady ČD Cargo, a. s. Tímto usnesením valná hromada snížila počet zástupců zaměstnanců ze tří na dva. 
PV rozhodl o nových dvou kandidátech a to p. Radek Nekola a Bc. Marta Urbancová  ZDE KLIKNI.
Dozorčí rada ČDC má šest (6) členů. Dvě třetiny členů dozorčí rady jsou voleny valnou hromadou a jedna třetina členů je volena zaměstnanci. 
 

Informátor č 12/2018

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2018

Novinky v galerii:
  

,, O zlatou kopačku" turnaj v malé kopané 2.října 2018 ve Lhotce
,, Tenis Teplice n.B. 11.září 2018 ,, Opohár ředitele PJ Cargo Ostrava"
 ,, Pohár o nejlepšího šipkaře PJ Cargo Ostrava" 12.6.2018
 ,, Badminton Lhotka u Ostravy 8.3.2018"

 
Diagram se seznamem 1111.jpg
DV Ostrava Kunčice zve na Večírek století 6. listopadu 2018 ve Vratimově na Myslivně....
DV Český Těšín pořádá zájezd do výrobny baněk dne 7.11.2018.
DV Frýdek Místek zve na exkurzi HYUNDAI dne 30.10.2018.
DV OPava zve zaměstnance na Den železničářů dne 26.10.2018.
Výstřižek.PNG
OSŽ Ostrava DV Opava zve zaměstnance do Bzence 10. - 11. listopadu 2018.
 
 
 
 
 
 
Pokud máte nějaký nápad, 
připomínku nebo požadavek, 
co by jste tady chtěli mít, využijte formuláře na našich stránkách. 
Oficiální webové stránky Odborového sdružení železničárů Ostrava
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one