Oficiální webové stránky Odborového sdružení železničárů Ostrava

VI. sjezd Odborového Sdružení Železničářů

11.10.2013 - 12.10.2013 se koná VI. sjezd Odborového Sdružení Železničářů
Jednání sněmu bude zahájeno v pátek ve 14:00
Cestou ve vlaku probíhá velmi živá diskuse o odborových tématech.
Sjezdový sál se postupně plní delegáty.
IMG_20131011_133915.jpg
Schváleno pracovní předsednictvo VI. sjezdu ve složení Jaroslav Pejša, Vladislav Vokoun, Radek Nekola, Martin Malý, Miroslav Novotný, Martin Vavrečka.

Řídicí jednáni Antonin Leitgeb, Petr Štepánek

Zapisovatelé Miroslav Gloss, František Indra, Magda Kopecká, Jana Muláková, Alena Jeníková

Ověřovatelé Miloš Paleček, Bořivoj Jiránek, Karel Šimáček, Jana Štanclová

Mandátová komise Jiří Bláha, Zdeněk Kodalík, Ivana Strbačková, Bohumil Žižka, Alois Malý

Volební komise Bohumil Šafránek, Václav Krhounek, Josef Matůšů, Gabriela Richterrová, Miloslav Sukup, Zbyněk Klimeš, Libor Šimůnek

Návrhová komise Radek Nekola, Stanislav Hošta, Jaroslav Veselý, Marta Urbancova, Pavel Krhounek, Pavel Stiller, Kurt Mužik, Věra Bezděková, Věra Nečasová
Předseda OSŽ Jaroslav Pejša hodnotí vývoj OSŽ od posledního sjezdu a aktuální situaci OSŽ.
A vyzývá k jednotě všech odborářů.
Pokusí se prosadit tajnou volbu předsedy svazu a prvního místopředsedy.
K delegátům promlouvá František Zaparanik předseda Odborového združenia železničarov.
Doufá že OSŽ bude nadále silným odborovým svazem.
Promlouvá i 1. místopředseda Odborového združenia železničarov Antonín Anděl. 
Dalším řečníkem je Antonín Kapoun, někdejší představitel vedení OSŽ a později poslanec Parlamentu ČR, pozitivně hodnotí způsob politických jednání předsedy Pejši.
Lituje že se nepodařilo prosadit exkluzivitu v zákoně.
Připomíná, že sociální fond platil stát.
Kriticky hodnotí liberalizaci provozu na drahách.
Paní ředitelka Duračinská: pozdravuje odboráře za zaměstnance hotelu Skalka a zve k návštěvě.
Je vyhlášena přestávka.
IMG_20131011_153303.jpg
IMG_20131011_153657.jpg
Hovoří předseda mandátové komise. Pozváno 223 delegátu přítomných 218 což je 97%.

Předseda Pejša přednáší změny volebního řádu.
Úpravy volebního řádu přijaty.
Další pozměňovací návrhy budou zpracovány během přestávky volební komisí a ta je předloží sněmu ke schválení.
Vyhlášena 10ti minutová přestávka.
Projednávání volebního řádu je zatím odloženo dokud do něj nebudou zapracovány všechny návrhy.
Vladislav Vokoun přednáší zprávu o hospodaření. Sněm vzal zprávu o hospodaření na vědomí.
Dorazil hejtman plzeňského kraje Milan Chovanec stínový ministr dopravy za ČSSD.
Přislíbil podporu pro ČD a ČD Cargo.
Hejtman sdělil, že co se týče dopravy jsou železničáři o chloupek fundovanější než odborníci ČSSD.
Po průtazích 18.05 schválen volební řád.
Zpráva revizní komise.
Sjezd vzal zprávu revizní komise na vědomí.
Zahájena tajná volba předsedy svazu.
Po přestávce vyhlášen výsledek voleb. Předsedou OSŽ se stal Bc. Jaroslav Pejša.
Probíhá volba výkonného tajemník, kterou bude následovat volba předsedy revizní komise.
Výkonným tajemníkem byl 85 procenty hlasů zvolen Martin Vavrečka.
Předsedou revizní komise byl zvolen Pavel Franěk.
Sněm schválil další členy revizní komise navržené ústředím OSŽ.
Dále schválil navržené členy ústředí.
Sněm potvrdil ve funkcích předsedy a tajemníky PV OSŽ.
Po několika diskusních příspěvcích je v 22.07 první den konference ukončen.
Zahájen druhý den sněmu OSŽ.
Revizní komise se na svém včerejším jednání usnesla, že místopředsedkyní RK je Barunka Sasínová.
Dnes přítomno 207 delegátu - sněm je usnášeníschopný.
V diskuzi byl vznesen dotaz proč vyjednávači PKS důkladněji neinformují o průběhu vyjednávání.
Informování není možné, protože to značně omezuje vyjednávací pozici a zaměstnavatel na příliš podrobné zveřejňování informací z jednání o PKS reaguje velmi ostře.
Předseda svazu přednáší program do příštího sjezdu.
Hrozí tři sociální bomby: Ostravsko, zdravotnictví, železnice.
Sněm schválil program svazu do příštího období.
Jaroslav Pejša poděkoval dlouholetým členům svazu za jejich práci.
Schváleno usnesení VI. sjezdu OSŽ.
VI. sjezd OSŽ v 11.45 ukončen.
15.10.2013 01:31:10
Správce
 
 
 
 
 
 
Pokud máte nějaký nápad, 
připomínku nebo požadavek, 
co by jste tady chtěli mít, využijte formuláře na našich stránkách. 
Oficiální webové stránky Odborového sdružení železničárů Ostrava
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one