Oficiální webové stránky Odborového sdružení železničárů Ostrava

Pojištění

Přehled končících pojištění:

OD 1.LEDNA 2019

OD 1.LEDNA 2019Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
Rozsah náhrady škody
 
§ 257
(1) Zaměstnanec, který odpovídá ze škodu podle § 250 je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav.
 
(2) Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobená úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.
 
(3) Jde-li o škodu způsobenou úmyslně, může zaměstnavatel požadovat, kromě částky uvedené v odstavci 2, i náhradu ušlého zisku.
 
(4) Způsobil-li škodu také zaměstnavatel, hradí zaměstnanec jen poměrnou část škody podle míry svého zavinění.
 
(5) Odpovídá-li za škodu více zaměstnanců, hradí každý z nich poměrnou část škody podle míry svého zavinění.
 
§ 353
(1) Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období.
 
§ 354
(1) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí.
 
 
 
 
 
 
Pokud máte nějaký nápad, 
připomínku nebo požadavek, 
co by jste tady chtěli mít, využijte formuláře na našich stránkách. 
Oficiální webové stránky Odborového sdružení železničárů Ostrava
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one